Ωστόσο, το σίγουρο είναι ένα. Ο Ενγκολό Καντέ μέσα του παραμένει το ίδιο παιδί. Σαν εκείνο που δεν ήξερε αν θα πετύχει ή όχι. Ακόμη και τώρα που είναι «φτασμένος» παραμένει ταπεινός. Ενδεχομένως όσα δεν λέει εκείνος στις δηλώσεις του τα λένε οι πράξεις του και η δουλειά του.